ប្រេងកប៉ាល់ និងប្រេងគ្រឿងចក្រឧស្សាហកម្ម
APPLICATION ផ្សេងៗគ្នា ស្របតាមប្រភេទផលិតផល
ប្រភេទម៉ាស៊ីន ប្រេងនាវា ប្រេងម៉ាស៊ីនប្រើក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម ការកែច្នៃវត្ថុរាវ សារជាតិ ប្រេង ប្រេងបំបែកចេញ និងផលិតផលឯកទេសផ្សេងទៀត
ការវេចខ្ចប់ មានទំហំផ្សេងគ្នាជាច្រើន

ENEOS មានប្រតិប្តិការខ្ពស់ សន្សំសំចៃថាមពល គុណភាពខ្ពស់ និង មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានល្អ​សម្រាប់​នាវា ប្រេងម៉ាស៊ីនប្រើក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម ការកែច្នៃវត្ថុរាវ ការកែច្នៃវត្ថុរាវ សារជាតិប្រេង ប្រេងបំបែក​ចេញ និងផលិតផលឯកទេសផ្សេងទៀត។

 

សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកព្រិត្តិប័ត្រស្តីពីផលិតផល

ការចែករំលែកក្នុងសង្គម