ប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូម៉ាក ENEOS ត្រូវបានផលិតឡើងជាមួយនឹងប្រេងសំយោគ ដែលផ្តល់ជូននូវការសន្សំសំចៃប្រេងដ៏អស្ចារ្យ ជួយសម្អាត និងការពារម៉ាស៊ីនបានល្អ ហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះ ក៏ជួយរក្សាកម្លាំងម៉ាស៊ីនឲ្យនៅល្អផងដែរ។ ផលិតផលប្រេងរំអិលនេះ ជួយឲ្យដំណើរការប្រអប់លេខកាន់តែល្អ និងដំណើរម៉ូតូកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ស្ថានភាពបើកបរនៅតាមផ្លូវមិនរាបស្មើ។