ប្រេងកប៉ាល់ និងប្រេងគ្រឿងចក្រឧស្សាហកម្មម៉ាក ENEOS ត្រូវបានផលិតឡើងសម្រាប់ជាប្រេងរំអិលដែលត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងផ្នែកកប៉ាល់ គ្រឿចក្រ និងឧបករណ៍សម្រាប់កាត់ជាដើម។ រូបមន្តពិសេសមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ការពារច្រែះ រក្សាសីតុណ្ណភាព និងរក្សាថាមពល។