ប្រេងម៉ាស៊ីនសំយោគពេញលេញ និងមានដំណើរការល្អ គឺត្រូវបានផលិតឡើងតាមរូបមន្តពិសេសពីប្រេងរំអិលសំយោគ 100% និងមានការផ្សំបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងមានតុល្យភាពនៃសារធាតុរាវជំនួយ។ លក្ខណៈពិសេសនៃប្រេងសំយោគពេញលេញ គឺធននឹងការខូចដោយកម្តៅទឹក និងអុកស៊ីតកម្ម ហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរ ក៏ជួយការពារផ្នែកមួយចំនួនរបស់គ្រឿងម៉ាស៊ីន ដើម្បីជួយឲ្យម៉ាស៊ីនមានដំណើរការល្អ និងជួយការពារម៉ាស៊ីនបានក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុត។