ប្រេងរំអិលសំយោគម៉ាក ENEOS គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរូបមន្តពិសេសសម្រាប់សម្អាតម៉ាស៊ីន និងអាចទុកចិត្តបាន។ សមាសធាតុផ្សំសំយោគនៃប្រេងរំអិល ជួយកាត់បន្ថយរំហួតនៅក្នុងម៉ាស៊ីន ការពារប្រឆាំងនឹងការសឹករេចរឹល និងផ្តល់ជូននូវភាពជាប់ធន់ប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មសម្រាប់ជួយឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការបានយ៉ាងរលូន។ ប្រេងរំអិលសំយោគម៉ាក ENEOS ផ្តល់ជូននូវការការពារ និងដំណើរការយានយន្តកម្រិតខ្ពស់។